Hivpositive kan tegne livsforsikring

Det har vært vanskelig for hivpositive å tegne livsforsikring, uførerisikoforsikring og liknende, og noen ganger umulig. Men ikke nå lenger. FinansNorge, som lager de retningslinjene for helsevurdering som forsikringsselskapene følger, har snudd. I et møte med HivNorge er de tydelige på at retningslinjene vil bli endret.

scheduleOppdatert: 12.11.2019

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

De som har levd lenge med hiv, har opplevd en enorm utvikling. De fleste som blir diagnostisert med hiv i dag kan regne med å leve omtrent like lenge som andre, uten nevneverdige helseproblemer. For mange er dette kjent, men forsikringsbransjen har hengt etter.

– Vi ble kontaktet av medlemmer som ble nektet uførerisikoforsikring, og kunne ikke forstå at det var riktig, forteller Halvor Frihagen, juridisk rådgiver i HivNorge. – Når vi undersøkte mer, så vi at FinansNorges retningslinjer for helsevurdering var utdatert og passet bedre på nittitallet, før de gode medikamentene kom. FinansNorge organiserer de aller fleste banker og forsikringsselskaper i Norge.

Halvor Frihagen, juridisk rådgiver i HivNorge.

HivNorge brukte diskrimineringsloven og sendte en klage til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. – Da vår klage nådde FinansNorge, så de raskt at vi hadde gode poenger, og ba om et møte. De sa klart ifra at de skulle endre sine retningslinjer, og inviterte oss med i et samarbeid for å utarbeide nye retningslinjer forteller Frihagen. Melding om at retningslinjene ble trukket ble deretter sendt til alle forsikringsselskapene som er medlem i FinansNorge i begynnelsen av november.

HivNorges juridiske rådgiver ber nå alle medlemmer som trenger livsforsikring, enten uføredekning eller dødsrisikoforsikring, om å søke sine forsikringsselskaper om forsikring. FinansNorge har bedt selskapene sende saker inn til sin nemnd for helsevurdering, slik at en ny praksis kan legges.

– De som sliter med alvorlige helseplager, risikerer fortsatt å bli nektet forsikring. Men vi regner med at de som raskt kom på vellykket behandling, skal få forsikring på vanlige vilkår, eller kanskje med litt høyere premie, sier Halvor Frihagen. – I en periode blir det nok forlenget saksbehandlingstid, mens saker skal legges frem for nemnda for helsevurdering.

Bankene setter ofte som vilkår for boliglån at man tar ut en uførerisikoforsikring. Derfor har mange hivpositive hatt problemer med å etablere seg i bolig. – Det er viktig for mange at vi får forsikringsselskapene med oss på en endring her, sier Frihagen.  Han forteller videre at endringen antagelig også vil gjelde gruppelivsforsikringer der man ikke leverer helseerklæring, men som har tatt forbehold mot kjent hivinfeksjon. – Hvis noen blir nektet forsikringsdekning i et slik tilfelle, vil vi gjerne høre fra dere, og se hva kan gjøre, sier Frihagen.

Juridisk rådgiver Frihagen forteller at alle som har fått avslag på forsikring, eller veldig høy premie, må vurdere om dette er rimelig, eller om det kan være usaklig forskjellsbehandling. Alle som lever med hiv og har et spørsmål om forsikring må gjerne ta skrive til halvor@hivnorge.no eller på telefon.

Det er spesielt viktig at de med god helse søker om forsikring, slik at de nye retningslinjene blir basert på dem som faktisk lever med hiv i dag.

Les også

schedule09.07.2020

→ Lavere risiko for fosterskader enn først antatt

Et oppløftende studium fra Botswana viser lavere risiko for nevrologiske skader på foster ved unnfangelse enn først antatt, når kvinnen går på behandlingsregimer med dolutegravir (DTG). Behandlingsregimer med DTG er blant førstevalget for hivbehandling i mange lav- og mellominntektsland.

schedule09.07.2020

→ En vaksine mot hiv

Professor Thumbi Ndung’u fra African Health Research Institute oppsummerte arbeidet med å utvikle en vaksine og en kur for hiv på AIDS2020. Takket være medisiner og den forebyggende behandlingen PrEP synker tallene på nye tilfeller av hiv, men ikke fort nok til å stanse epidemien.

Scroll Up