Ny strategi fra UNAIDS

FN-organisasjonen UNAIDS har vedtatt ny strategi i kampen mot hiv og aids: End Inequalities. End AIDS.

scheduleOppdatert: 26.03.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

25. mars ble UNAIDS nye strategi vedtatt av organisasjonens styre, Programme Coordinating Board, etter et langvarig arbeid av organisasjonens medlemsland. Norge, ved Utenriksdepartementet og NORAD, har vært med i arbeidet, og har fått innspill fra HivNorge.

—I våre innspill har vi lagt vekt på kvinneperspektiv, og særlig hivforebygging blant jenter og unge kvinner. Men også levekårsutfordringer og stigma som rammer personer som lever med hiv, herunder eldre som lever med hiv, sier HivNorges juridiske og politiske rådgiver, Halvor Frihagen, som følger opp dette arbeidet i HivNorge.  —Vi er glade for å se at dette er områder som er gitt stor plass i strategien.  

UNAIDS skiller seg fra mange andre FN-organisasjoner med den vekten sivilsamfunnet, altså ikke-statlige organer, gis i organisasjonens arbeid, både når det gjelder utforming av politikk og gjennomføring av organisasjonens prosjekter. Organisasjoner som representerer nøkkelgrupper i befolkningen som er berørt av hiv deltar på alle plan i UNAIDS’ arbeid.  

—Dette året markerer at det er 40 år siden de første tilfellene av aids ble rapportert, og 25 år siden UNAIDS ble etablert, sier Winnie Byanyima, UNAIDS Executive Director. —Vi står på et kritisk punkt i vår historiske innsats for å stanse aids.  

Winnie Byanyima overtok som leder for UNAIDS i 2019 etter stor uro i organisasjonens toppledelse. —Vi mener Byanyima har gjort en beundringsverdig jobb med å rydde opp i organisasjonen, som nå fremstår sterkere enn på lenge, sier Halvor.  

—Norge har kuttet kraftig i sin støtte til UNAIDS, på grunn av uroen i organisasjonen frem til 2019. Det er nå på høy tid at støtten returneres til det tidligere nivået, sier Halvor. —Vi fremmet dette under vårt arbeid med statsbudsjettet for 2021, og er skuffet over at UD og Stortinget ikke prioriterer dette viktige arbeidet høyere. Winnie Byanymia fortjener at den anerkjennelsen hun gis også synes i norske bistandsmidler til organisasjonen.  

Hele strategien finner du her

UNAIDS pressemelding om ny strategi finner du her

Les også

schedule18.09.2021

→ Lav kompetanse om hiv får konsekvenser

– Vi er bekymret for den manglende kompetansen om hiv i omsorgstjenesten, sa HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad, under Dagens Medisin Arena Hiv.

schedule17.09.2021

→ Ingen rask løsning på tilbakeføring av PrEP til fastlegene

Maria Jahrnmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, avkrefter at PrEP er på vei tilbake på blå resept før regjeringsskiftet er på plass. Debatten på gårsdagens DM Arena Hiv tok blant annet for seg de utfordringene vi fortsatt står overfor for å sørge for god tilgjengelighet av PrEP.