HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.

scheduleOppdatert: 25.05.2023

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Pluss ble stiftet som en selvhjelpsorganisasjon for og av hivpositive i 1988. En av initiativtakerne var Arne Husdal, som også ble ansiktet utad for denne organisasjonen. Pluss ville vise at mennesker som lever med hiv tok ansvar for egen situasjon, støttet hverandre og ville bidra til forebygging av smitte gjennom påvirknings- og informasjonsarbeid. 

Forberedelsene til stiftelsesmøtet 28. mai 1988 foregikk i dypeste hemmelighet. – Vi krevde taushetsplikt og anonymitet, sa senere HivNorge-leder og en av stifterne Else Aasegg i forbindelse med 20-årsjubileet i 2008. – Dermed hadde vi heller ingen anelse om noen i det hele tatt ville komme på møtet. Arne Husdal hadde greid å spre invitasjonen til 650 hivpositive gjennom ulike kanaler.

Myndighetene støttet aktivt opp om stiftelsen og hadde gitt pengestøtte til å forberede møtet. Spesiallege Svein-Erik Ekeid ledet arbeidet i Helsedirektoratet med å forebygge aids på denne tiden og ga uttrykk for at myndighetene hadde «ventet på dere».

Etableringen av Pluss var blant annet inspirert av Henki Hauge Karlsens kamp for å vinne tilbake jobben han ble oppsagt fra på grunn av sin hivstatus. Karlsen ble landskjent da han etter å ha mistet jobben som bartender ved restaurant Papillion i Fredrikstad engasjerte kjendisadvokat Tor Erling Staff for å få jobben tilbake. Saken gikk helt til Høyesterett hvor Karlsen vant den 30. september.

De første årene var det viktig for organisasjonen å skape et sted hvor mennesker som lever med hiv kunne samles og finne trivsel, hente næring og styrke. – Pluss skulle også kjempe for å gi hivpositive et verdig og godt liv, til tross for at det kunne bli kort, sa Aasegg. – En oase for trygghet og styrke er en forutsetning for vår utadrettede virksomhet, het det i invitasjonsbrevet fra Arne Husdal.

HivNorge markerer jubileet med interne arrangementer.

Faksimile fra VG 4. november 1988

Les også

schedule13.09.2023

→ HivNorge på OSLOErotic

I helgen ble film og kunstfestivalen OSLOErotic arrangert for første gang. Festivalen ble arrangert på kulturarenaen SALT i Oslo, med visjon om å presentere publikum og samfunnet for en sunn relasjon til seksualitet. Som en del av festivalens faglige program deltok HivNorge i en sofasamtale om hiv og sex.

schedule10.09.2023

→ Nødvendig å øke kunnskap

Kunnskaps og holdningsundersøkelser om hiv gjort blant helsepersonell og den generelle befolkningen i Danmark, Finland og Sverige, viser lav kunnskap og dårlige holdninger til mennesker som lever med hiv. Hvorfor trenger vi slike undersøkelser, og hvordan bruker man informasjonen fra slike undersøkelser?