En stemme som brukerrepresentant

"Det har vært en konfliktfri prosess og jeg er godt fornøyd med forarbeidet og det endelige resultatet av anbudet på hiv-legemidler" – Per Miljeteig, brukerrepresentant

scheduleOppdatert: 13.12.2022

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Forrige uke ble resultatet av anbudet på hiv-legemidler lagt frem og hva som skal være gjeldende prioritering av hivmedisiner, PrEP og PEP-behandling for de neste to årene (les mer om anbudsresultatet her). Sykehusinnkjøp har ansvaret for gjennomføring av anbud og har hatt en egen spesialistgruppe bestående av infeksjonsleger fra ulike sykehus, sykepleier, Legemiddelverket og ikke minst en brukerrepresentant.

Erfaringer fra tidligere anbudsrunder har gjort HivNorge skeptiske til hvorvidt brukerrepresentanter i Sykehusinnkjøps anbudsprosesser gis reell medvirkningsmulighet. HivNorge er opptatt av at brukermedvirkning i disse prosessene skal være tilstrekkelig god og gir pasientgruppene en mulighet til å bli hørt og til å faktisk påvirke beslutningene. Til vår glede har brukermedvirkning nå blitt tatt på alvor og Per Miljeteig forteller om sin erfaring med å sitte som brukerrepresentant under denne 3. runden av anbudet på hiv-legemidler.

Per Miljeteig har sittet som brukerrepresentant i spesialistutvalget siden 2019. Per fikk denne rollen da han allerede har en plass i brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus HF. Som brukerrepresentant sitter han med en rådgivende rolle overfor styret og ledelsen i spørsmål som angår sykehusenes tilbud til pasienter og pårørende. Pers oppgave som brukerrepresentant i spesialistutvalget til Sykehusinnkjøp er å være en tydelig stemme for mennesker som lever med hiv og å jobbe for at anbudsresultatet skal være godt tilpasset pasientenes behov og ønsker.

Det siste året har han vært fullt involvert i arbeidet som ligger bak resultatet av anbudet Sykehusinnkjøp la fram forrige uke. Han opplever at han har blitt hørt og involvert på lik linje med de andre i utvalget. Per forteller at prosessen har vært fri for konflikter denne runden, og at både han, leger og helsepersonell som er representert i utvalget har hatt ett felles mål – best mulig behandlingstilbud til pasientene. Bakgrunnen for anbudet er myndighetenes mål om å unngå unødvendige kostnader på hiv-legemidler, og derfor er innspill fra spesialistutvalget viktig for å ivareta og sikre kvaliteten av behandlingen til pasientgruppen. Per bekrefter at nettopp dette har vært tilfelle gjennom denne 3. runden av anbudet. Han er spesielt glad for at det er et tydeligere samsvar mellom medisinlisten lagt fram ved anbudet og de nasjonale retningslinjene for behandling av hiv.  

I resultatet lagt fram forrige uke tydeliggjøres det og at dersom en pasient av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal årsakene for dette dokumenteres i pasientens journal og pasienten skal få det medikamentet som er best egnet for å oppnå eller ivareta god helse. Dette samsvarer med en av de globale hiv-strategiene som tilsier at pasienten skal stå i fokus og har tilgang på persontilpassede og helhetlige helsetjenester. Dette betyr altså at med det gjeldende anbudet skal ikke hivmedikamenter bli valgt eller endret utelukkende for å spare kostnader. I Sykehusinnkjøps avtale fra anbudet som tar effekt 01.12.2022 står det: Vurdering av pasienters faste medisiner er sentral ved alle konsultasjoner. Spesialistgruppen for anskaffelsen anbefaler at klinisk vurdering inkluderer mulighetene for å finne det rimeligste alternativ som dekker den enkelte pasients behov. Rangeringen for anbefalte 1. linjebehandlinger skal følges, men dersom pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, skal disse årsakene dokumenteres i pasientens journal.

Per Miljeteig (til høyre) sammen med HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad og jurist Halvor Frihagen. Foto: HivNorge

Etter tidligere anbudsrunder har mange pasienter fryktet at de må skifte medikamenter grunnet nye anbudsresultater. Dette trenger ikke lenger å være en grunn til bekymring. Per og HivNorge er også svært godt fornøyd med at de prioriterte medikamentene i anbudet alle er kombinasjonstabletter, noe som betyr at pasienter normalt kun vil trenge å ta en tablett om dagen. Dette er både praktisk og mer behagelig for pasienten.

I oppsummering forteller Per at han er svært godt fornøyd med både prosessen i arbeidet med anbudet og resultatet av anbudet. Han sier det kjennes fint å oppleve at pasientens velvære og helse blir prioritert til tross for et ønske om å spare midler.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.