Forsikring

Ved tegning av forsikringer, er det noen typer forsikringer som krever at man oppgir helseopplysninger. Blant disse er livs- og uføreforsikringer, som noen banker har som vilkår for å få boliglån.

scheduleOppdatert: 08.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

De fleste forsikringsselskaper som tilbyr livs- og uføreforsikring er medlemmer i finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge. De lager de retningslinjene for helsevurdering som de aller fleste forsikringsselskapene følger.

Helseerklæring

Når man skal tegne helserelaterte forsikringer blir man bedt om å fylle ut en helseerklæring. De opplysningene man gir her er grunnlaget for selskapets helsebedømmelse. Informasjonen brukes for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. Den som søker forsikring har plikt til å gi slik informasjon. Dersom informasjonen ikke er riktig, vil man ikke få utbetalt erstatning om forsikringen blir utløst.

Helseopplysningene blir behandlet strengt konfidensielt. Det innhentes kun opplysninger som antas å ha betydning for risikovurderingen. De fleste opplysningene innhentes direkte fra deg gjennom helseerklæringen. For mennesker som lever med hiv vil det være nødvendig med supplerende opplysninger fra en infeksjonslege. Det skal ikke skje uten uttrykkelig samtykke fra den som søker forsikring.

Nye retningslinjer for livsforsikring

Medisinsk sett har det vært en svært stor utvikling når det gjelder hiv. En som blir diagnostisert med hiv i dag og får riktig behandling vil kunne forvente å leve like lenge som alle andre og uten nevneverdige helseproblemer. I 2020 endret Finans Norge sine retningslinjer for helsevurdering slik at de samsvarer med hva det vil si å leve med hiv i dag. Det betyr at de fleste mennesker som lever med hiv nå kan tegne livsforsikring, uføreforsikring og forsikring i tilfelle alvorlig sykdom.

De som lever med hiv og som kan dokumentere at de fortsatt hadde godt immunforsvar da de begynte med antiretroviral behandling og som dessuten ikke har problemer med viruskontroll får forsikring uten særlige vilkår. Personer som hadde lavt CD4-tall, men raskt fikk viruskontroll da de begynte med antiretroviral behandling kan få tidsbegrensning og forhøyet forsikringspremie. Personer som ikke kan dokumentere helsesituasjonen, som har hatt aids-definerende hendelser eller som ikke lykkes med viruskontroll kan få strengere betingelser, høyere premie, eller nektes forsikring.

Hvis du er usikker på hva som gjelder for deg kan du ta kontakt med HivNorges jurister. Hvis du nektes forsikring, eller får forhøyet forsikringspremie eller andre særlige vilkår vil vi gjerne høre fra deg, for å se om beslutningen er riktig ut fra retningslinjene som gjelder.

Andre forsikringer

Når det gjelder betydningen hiv har for andre forsikringer, så er det slik at det kun er adgang for å be om helseattester ved forsikringer som har direkte med helse å gjøre. Det vil si dødsrisikoforsikring, uførerisikoforsikring, behandlingsforsikring, helseforsikring, sykefraværsforsikring og kritisk sykdomsforsikring.

Helse vil ikke være relevant ved tegning av innbo- eller reiseforsikring. De fleste forsikringsselskaper ber heller ikke om helseerklæring for ulykkesforsikring. Ulykkesforsikring er en personforsikring, ikke en skadeforsikring, og befinner seg i samme gruppe som forsikringene der man kan be om helseattest. Likevel vil helseopplysninger ikke være relevant for en slik forsikring, og det er dermed heller ikke lov å be om det i forbindelse med en ulykkesforsikring.

Reiseforsikring

Ved reiseforsikring og hiv så er det rimelig sunn fornuft som gjelder.

Hvis man har en velbehandlet hivinfeksjon, får oppfølging for denne i Norge og er stabil ved avreise, vil man få dekning ved tilfeller som skyldes akutt og uventet endring i hivsykdommen.

Forhold som kan gjøre at reiseforsikring ikke dekker helsehjelp knyttet til hiv kan være hvis man har hyppige sykehusinnleggelser som følge av hiv eller hvis man nylig har hatt medikamentskifte, enten dette skyldes anbud eller medisinske forhold.

Hvis medikamentene blir stjålet vil reiseforsikringen som hovedregel dekke erverv av nye, men sjelden dekke for tidlig hjemtransport. Men man må i samråd med lege vurdere om man kan fullføre reisen uten medikamenter eller ikke.

Medikamentene bør ikke være i innsjekket bagasje, men fraktes i håndbagasjen. Det anbefales å ha med mer enn bare det man trenger til selve reisen, slik at man også tåler forsinkelser ved for eksempel hjemreise.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.